Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
listopad 2023
1

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap III [1]

2

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr LIII/1003/23 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Tychy

3

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Katowickiej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

4

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Jana Pawła II oraz ulic: Armii Krajowej i Elizy Orzeszkowej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

5

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap V

6

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap V

7

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po południowej stronie ulicy Lokalnej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Powrót