Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
lipiec 2022
1

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XL/763/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Frycza-Modrzewskiego, ul. Beskidzkiej, linii kolejowej i kompleksu leśnego w Tychach.

2

Obwieszczenie o możliwości ponownego składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap III

3

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XL/764/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Spokojnej i ul. Długiej w Tychach

4

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla N pomiędzy al. Piłsudskiego,
ul. Dmowskiego i ul. Nałkowskiej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

5

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejowskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach – etap II

6

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXVII/705/22 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedli D i G w rejonie ulic: Henryka Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego, Alei Niepodległości, Beskidzkiej i linii kolejowej w Tychach

7

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podleskiej, doliny potoku Mąkołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach – etap I [1]

Powrót