Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
marzec 2019
1

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego w Tychach - etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

3

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr III/61/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa Burschegow Tychach - etap I.

4

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr XLIV/728/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach.

5

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr IV/84/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Tulipanów i Piaskowejw Tychach - etap II

6

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej, linii kolejowej oraz doliny Potoku Tyskiego w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Powrót