Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
lipiec 2017
1

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr XXXVIII/599/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach - etap II

2

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr XXXVIII/600/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego i linii kolejowej w Tychach

3

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

4

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

5

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr XXXVII/570/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Spacerowej i Grota - Roweckiego w Tychach

6

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr XXXVII/569/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach

Powrót