Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
sierpień 2014
1

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXVI/744/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach

2

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXVI/745/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Północny w Tychach

3

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXI/635/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach.

4

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXI/634/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach

5

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXIV/700/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach

6

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXVI/742/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach

7

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXVI/743/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach – etap I

8

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Al. Jana Pawła II, Al. Bielskiej i linii kolejowej w Tychach

Powrót