Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do 20 budynków wielorodzinnych przy ul. Żorskiej/ Żaków w Tychach.

Treść
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 32/2022 z 22 września 2022 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą:
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do 20 budynków wielorodzinnych; działki nr: 4477/55, 4478/55, 4216/55, 4352/67, 4362/67, 4365/67, 4368/67, 4371/67, 4374/67, 4377/67, 4380/67, 4383/67, 4386/67, 4387/67, 4438/55, 4461/77, położone przy ul. Żorskiej/ Żaków w Tychach.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią decyzji, znak sprawy GWP.6733.25.2022.GŁ, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49 w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia. Informacje na temat wydanej decyzji można uzyskać także telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
telefon: 32 776 3767
e-mail: grzegorz.lukaszek@umtychy.pl
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w szczególności art. 53 ust. 1;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w szczególności art. 49 § 2.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2022-09-23
Data zakończenia obowiązywania 2022-10-06
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2022-09-22
  1. 2022-09-23 09:22:23 Łukaszek Grzegorz - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-09-23 07:39:23 Łukaszek Grzegorz - Edycja istniejącej informacji
  3. 2022-09-23 07:37:37 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót