Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej w Tychach przy ulicach Wiejskiej/ Mikołowskiej.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
Budowa sieci gazowej ś/c Dz40 PE w Tychach przy ul. Wiejskiej/ Mikołowskiej; działki nr: 200/25, 1682/32, 1678/32, 1677/32.
Osoby będące stronami w tym postępowaniu mogą zgłaszać uwagi dotyczące wnioskowanej inwestycji.
Akta przedmiotowej sprawy o sygnaturze GWP.6733.22.2022.GŁ znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać także telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
telefon: 32 776 3767
e-mail: grzegorz.lukaszek@umtychy.pl
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w szczególności art. 53 ust. 1;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w szczególności art. 49 § 2, art. 61 § 4.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2022-06-14
Data zakończenia obowiązywania 2022-06-27
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2022-06-10
  1. 2022-06-13 14:21:49 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót