Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach zadania „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w Tychach przy ulicy Wiejskiej”.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 15/2022 z 1 czerwca 2022 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach zadania „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w Tychach przy ul. Wiejskiej”; działki nr: 555/58, 602/79, 890/81, 891/81, 466/81, 465/81.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią decyzji, znak sprawy GWP.6733.13.2022.GŁ, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49 w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia. Informacje na temat wydanej decyzji można uzyskać także telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
telefon: 32 776 3767
e-mail: grzegorz.lukaszek@umtychy.pl
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w szczególności art. 53 ust. 1;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w szczególności art. 49 § 2.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2022-06-03
Data zakończenia obowiązywania 2022-06-16
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2022-06-01
  1. 2022-06-02 15:15:27 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót