Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy chodnika i sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Tychach w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja chodników i oświetlenia przy ulicy Edukacji 54-68 oraz piłkochwytów przy ulicy Edukacji 68 w Tychach".

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 22 czerwca 2020 r.
Zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 24/2020 z 22 czerwca 2020 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą:
Budowa chodnika i sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Tychach na działce nr 660/13 w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja chodników i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwytów przy ul. Edukacji 68 w Tychach”.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią decyzji, znak sprawy GWP.6733.16.2020.GŁ, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49 w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia. W związku z obowiązującym stanem epidemii, informacje na temat wydanej decyzji można uzyskać telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
telefon: 32 776 3767
e-mail: grzegorz.lukaszek@umtychy.pl
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w szczególności art. 53 ust. 1;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.), w szczególności art. 49 § 2.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2020-06-23
Data zakończenia obowiązywania 2020-07-06
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMatysiak Adam
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2020-06-22
  1. 2020-06-22 10:58:17 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót