Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Wierzbowej w Tychach

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychyz 11 lutego 2020 r.
Zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 5/2020 z 11 lutego 2020 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą:
Rozbudowa sieci gazowej do budynku mieszkalnego, na parcelach nr: 604/27, 716/30, 190/30, 715/30, położonych przy ul. Wierzbowej w Tychach.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią decyzji, znak sprawy GWP.6733.67.2019.GŁ, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w szczególności art. 53 ust. 1;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w szczególności art. 49 § 2.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2020-02-14
Data zakończenia obowiązywania 2020-02-27
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMatysiak Adam
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2020-02-14
  1. 2020-02-14 09:27:05 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót