Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej z rur azbestocementowych w Tychach przy ulicy Oświęcimskiej i ulicy Wędkarskiej.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 27 stycznia 2020 r.
Zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 3/2020 z 27 stycznia 2020 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą:
Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z rur azbestocementowych w Tychach przy ul. Oświęcimskiej i ul. Wędkarskiej, na parcelach nr: 432/21, 636/35, 1737/125, 491/35, 1196/125, 1198/122, 183/24, 997/118, 1162/118, 1554/118, 1553/118, 1550/118, 1548/118, 1546/118, 1544/118, 1539/118, 104, 2076/109.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią decyzji, znak sprawy GWP.6733.64.2019.GŁ, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w szczególności art. 53 ust. 1;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w szczególności art. 49 § 2.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2020-01-29
Data zakończenia obowiązywania 2020-02-11
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMatysiak Adam
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2020-01-28
  1. 2020-01-28 13:02:22 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót