Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN przy ulicy Granicznej w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 23 sierpnia 2019 r.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 55/2019 z 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję Nr 6/2018 z 31 stycznia 2018 r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą:
Budowa stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN, na parcelach nr: 3689/3, 718/40, położonych przy ul. Granicznej w Tychach.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji, znak sprawy GWP.6733.93.2017.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2019-08-26
Data zakończenia obowiązywania 2019-09-08
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2019-08-23
  1. 2019-08-23 11:09:34 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót