Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/ Edukacji w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 20 sierpnia 2019 r.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 53/2019 z 20 sierpnia 2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
Budowa Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/ Edukacji w Tychach, na parcelach nr: 1131/32, 1287/32, 1453/42, 972/32, 767/10, 794/20, 747/20, 751/20, 771/20, 1038/1017, 1037/1017, 926/10, 749/20, 770/20.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji, znak sprawy GWP.6733.39.2019.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2019-08-23
Data zakończenia obowiązywania 2019-09-05
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2019-08-22
  1. 2019-08-22 16:09:53 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót