Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb zasilania budynku jednorodzinnego przy ulicy Nadrzecznej w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 5 sierpnia 2019 r.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 48/2019 z 5 sierpnia 2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
Budowa sieci gazowej ś/c Dz63 PE100 RC SDR11 dla potrzeb zasilania budynku jednorodzinnego, na parcelach nr: 161, 394/115, 381/115, 605/115, położonych przy ul. Nadrzecznej w Tychach.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji, znak sprawy GWP.6733.37.2019.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2019-08-06
Data zakończenia obowiązywania 2019-08-19
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2019-08-06
  1. 2019-08-06 09:42:57 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót