Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie doświetlenia ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zuzanna” w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 1 sierpnia 2019 r.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 45/2019 z 1 sierpnia 2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
Doświetlenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie TSM „Zuzanna” w Tychach, na parcelach nr: 3241/99, 2808/99, 3240/99.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji, znak sprawy GWP.6733.35.2019.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2019-08-05
Data zakończenia obowiązywania 2019-08-18
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2019-08-02
  1. 2019-08-02 11:50:54 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót