Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Wiejskiej i Mikołowskiej w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 28 czerwca 2018 roku
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a. zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na parcelach nr: 439/65, 440/65, 442/64, 444/64, 446/75, 483/75, 484/75, 450/75, 555/58, 373/53, położonych przy ul. Wiejskiej i Mikołowskiej w Tychach.
Osoby będące stronami w tym postępowaniu mogą zgłaszać uwagi dotyczące wnioskowanej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. – zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Akta przedmiotowej sprawy o sygnaturze GWP.6733.60.2018.GŁ znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej bip.umtychy.pl).

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-29
Data zakończenia obowiązywania 2018-07-12
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2018-06-29
  1. 2018-06-29 09:17:38 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót