Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie oświetlenia podwórka przy ulicy Cyganerii 37-47 w Tychach.

Treść

Prezydent Miasta Katowice
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 11.06.2018 r., po uzupełnieniu wniosku z dnia 21.05.2018 r., zostało wszczęte na żądanie Prezydenta Miasta Tychy, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47 w Tychach (działki nr 5271/70 i 4069170 km. 2, obręb 0001 Tychy). Zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 10.05.2018 r. znak: SKO.UL/41.7/183/2018/6764/RS/AW, do prowadzenia w/wym. postępowania został wyznaczony Prezydent Miasta Katowice.
Znak sprawy: B-II.6733.64.2018.WN
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice — Rynek 13 (pokój nr 310c, III piętro) we wtorki i czwartki w godzinach 7:30 – 15:30 w terminie do dnia 28.06.2017 r.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-26
Data zakończenia obowiązywania 2018-07-09
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęz upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice - Bożena Góra - Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2018-06-25
  1. 2018-06-25 15:21:13 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót