Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków Magna Formpol sp. z o.o. w rejonie ulicy Towarowej i Cielmickiej w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 21 czerwca 2018 roku
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 43/2018 z 21 czerwca 2018 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:
Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków Magna Formpol sp. z o.o., na parcelach nr: 820/37, 822/70, 992/64, 1021/39, 1024/110, 1029/64, 1090/106, 1339/41, 1387/64, 1388/64, 1389/64, 1390/64, 1391/37, 1392/37, 1393/68, 1394/68, położonych w rejonie ul. Towarowej i Cielmickiej w Tychach.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji, znak sprawy GWP.6733.47.2018.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-26
Data zakończenia obowiązywania 2018-07-09
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2018-06-25
  1. 2018-06-25 10:36:06 Łukaszek Grzegorz - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-06-25 10:35:26 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót