Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN dla zasilania zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Żorskiej w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 20 czerwca 2018 roku
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 42/2018 z 20 czerwca 2018 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:
Budowa stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN dla zasilania zabudowy mieszkaniowej, na parcelach nr: 1937/85, 1936/85, 1842/86, 4009/77, 4003/77, 4004/77, położonych przy ul. Żorskiej w Tychach.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji, znak sprawy GWP.6733.46.2018.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-22
Data zakończenia obowiązywania 2018-07-05
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2018-06-21
  1. 2018-06-21 13:51:36 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót