Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 20 czerwca 2018 roku
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 41/2018 z 20 czerwca 2018 r. umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
Rozbudowa sieci gazowej na parcelach nr: 845/2, 846/2, położonych przy ul. Oświęcimskiej w Tychach.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji, znak sprawy GWP.6733.51.2018.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-22
Data zakończenia obowiązywania 2018-07-05
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2018-06-21
  1. 2018-06-21 13:24:11 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót