Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy o wydaniu decyzji w sprawie budowa oświetlenia przy ulicy Generała De Gaulle'a w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 11.06.2018 r.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO-UL/426/68/2174/18/RS/AW z dnia 20.02.2018 r. w sprawie wyznaczenia Burmistrza Miasta Rydułtowy do prowadzenia postępowania i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: _Budowa oświetlenia przy ul. de Gaulle'a", w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Miasta Tychy reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Andrzeja Dziubę (Dziuba) zawiadamiam, że w dniu 11.06.2018 r. została wydana decyzja nr 05p/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
Budowa oświetlenia przy ul. de Gaulle'a, planowanego w Tychach na działkach nr 1260/32, 1253/32.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji (pokój nr 3 - Biuro Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, tel. 32 45 -37- 431), w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-22
Data zakończenia obowiązywania 2018-07-05
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęz upoważnienia Burmistrza - Marcin Połomski - Zastępca Burmistrza
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2018-06-21
  1. 2018-06-21 11:20:38 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót