Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wydaniu decyzji w sprawie budowy drogi dojazdowej dla samochodów osobowych i busów wraz ze stanowiskami postojowymi przy Zespole Szkół Nr 9 w Tychach, ulica Zgrzebnioka 45.

Treść

RAN0.6733.3.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy
Bojszowy, dnia 06.06.2018 r.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257 z późn. zrn.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Zarządu Ulic Mostów, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w dniu 06.06.2018 r. zasłała wydana decyzja nr RAN0.6733.3.2018 p.n.
„Budowa drogi dojazdowej dla samochodów osobowych i busów wraz ze stanowiskami postojowymi przy Zespole Szkół Nr 9 w Tychach, ul. Zgrzebnioka 45”
Inwestycja planowana jest na działkach ozn. nr geod.: 2520/99. 3438/99, 3439/99 położonych w Tychach przy ulicy Zgrzebnioka.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-19
Data zakończenia obowiązywania 2018-07-02
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęWójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2018-06-18
  1. 2018-06-18 14:53:45 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót