Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie  oświetlenia ul. Witosa - boczna w Tychach

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) oraz postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO-UL-426/96/3362/18/RS/AW z dnia 01.03.2018 r. o wyznaczeniu Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. do prowadzenia postępowania i wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Oświetlenie ul. Witosa - boczna” w Tychach.

Podaje się do wiadomości publicznej że w dniu 01.06.2018 r. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Miasta Tychy pn. „Oświetlenie ul. Witosa - boczna” w Tychach na działce nr 2218/37.

Z dokumentami sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich, Referacie Gospodarowania Przestrzenią i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. ul. Bogumińska 4, pokój 204 w godzinach: poniedziałek – środa od 7.15 do 15.00, czwartek od 7.15 do 17.00 i piątek od 7.15 do 13.00. Telefon kontaktowy: 32 45-90-444 lub 32 45-90-446.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-14
Data zakończenia obowiązywania 2018-06-27
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2018-06-13
  1. 2018-06-13 14:42:50 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót