Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy o wydaniu decyzji w sprawie doświetlenia rozwidlenia ul. Sikorskiego i Paprocańskiej w Tychach

Treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 01.06.2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO-UL/426/69/2175/18/RS/AW z dnia 20.02.2018 r. w sprawie wyznaczenia Burmistrza Miasta Rydułtowy do prowadzenia postępowania i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Doświetlenie rozwidlenia ul. Sikorskiego i Paprocańskiej”, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Miasta Tychy reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziubę (Dziuba) zawiadamiam że w dniu 01.06.2018 r. została wydana decyzja nr 04p/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Doświetlenie rozwidlenia ul. Sikorskiego i Paprocańskiej” planowanego w Tychach na działkach  nr 313, 314, 673/317. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji (pokój nr 3 – Biuro Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, Tel. 32 45-37-431), w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-08
Data zakończenia obowiązywania 2018-06-21
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2018-06-01
  1. 2018-06-07 13:15:46 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót