Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy i budowy sieci wodociągowych w ulicy Harcerskiej i ulicy Hetmańskiej w Tychach

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 maja 2018 roku
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 39/2018 z dnia 24 maja 2018 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:
Przebudowa i budowa sieci wodociągowych w ulicy Harcerskiej i ulicy Hetmańskiej w Tychach, na parcelach nr: 2062/13, 2044/26, 2046/26, 4619/26, 4617/26, 2875/26, 5341/26, 5340/26, 4023/24, 2876/26, 2877/26, 2878/26, 5368/26, 2879/26, 5357/26, 2880/26, 5358/26, 2881/26, 5359/26, 2882/26, 5360/26, 2883/26, 5361/26, 2884/26, 5362/26, 5451/26, 5452/26, 3601/26, 3188/26, 3065/26.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji, znak sprawy GWP.6733.37.2018.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-01
Data zakończenia obowiązywania 2018-06-14
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2018-05-30
  1. 2018-05-30 15:17:42 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót