Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy i przebudowa sieci wodociągowej przy ulicy Mikołowskiej w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – zwanej dalej k.p.a. zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Mikołowskiej w Tychach, na parcelach nr: 34/15, 554/58, 443/64, 445/75, 447/75, 449/75, 451/75, 453/71, 455/78, 219/17, 457/81, 1192/1, 1408/13, 1407/8, 96/18, 1060/3, 585/10, 587/10, 437/64, 812/64, 444/64, 446/75, 484/75, 450/75, 452/75, 595/71, 705/71, 550/78, 640/81, 465/81, 1251/1, 1581/13, 97/18, 1599/13, 1613/9, 1612/9, 581/5, 582/5, 584/5, 949/10, 1157/13.
Osoby będące stronami w tym postępowaniu mogą zgłaszać uwagi dotyczące wnioskowanej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. – zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Akta przedmiotowej sprawy o sygnaturze GWP.6733.64.2017.GŁ znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej bip.umtychy.pl).

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-08-28
Data zakończenia obowiązywania 2017-09-11
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-08-25
  1. 2017-08-25 11:21:58 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót