Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie dostosowanie poprzez rozbudowę istniejącej podczyszczalni ścieków Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach pozwalającą na zrzut ścieków technologicznych powstających w Zakładzie do miejskiej sieci kanalizacji wraz z przyłączem energetycznym przy ulicy Lokalnej w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 50/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:
Dostosowanie poprzez rozbudowę istniejącej podczyszczalni ścieków Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach pozwalającą na zrzut ścieków technologicznych powstających w Zakładzie do miejskiej sieci kanalizacji wraz z przyłączem energetycznym, na parcelach nr: 740/23, 179/23, 181/23, 742/23, położonych przy ul. Lokalnej w Tychach.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji, znak sprawy GWP.6733.54.2017.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-08-28
Data zakończenia obowiązywania 2017-09-11
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-08-25
  1. 2017-08-25 10:56:09 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót