Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku przy alei Marszałka Piłsudskiego 65 w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 49/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku SEBUD przy al. Marszałka Piłsudskiego 65 w Tychach, na parcelach nr: 1974/83, 2261/83, 2457/83, 2414/83, 2571/83, 2570/83, 2568/83, 2321/83, 1972/83, 2258/83.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji, znak sprawy GWP.6733.59.2017.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-08-28
Data zakończenia obowiązywania 2017-09-11
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-08-25
  1. 2017-08-25 10:44:59 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót