Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie przeniesienia i montażu w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po dawnym ZEG w Tychach

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam:
że została wydana decyzja nr 24/2017 z dnia 10 sierpa a 2017r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn:
„Przeniesienie i montaż w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po dawnym ZEG w Tychach, na działkę nr 4807/43 przy al. Bielskiej 100 obręb 0001 Tychy”
Inwestor: Gmina Miasta Tychy; al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-stu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji dotyczącej projektowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty wywieszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice, adres: 41-400 Mysłowice, Pl. Wolności 2.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-08-25
Data zakończenia obowiązywania 2017-09-01
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęz upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice - Waldemar Gandzel - Kierownik Zespołu Architektury w Wydziale Architektury i Budownictwa
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-08-24
  1. 2017-08-24 08:55:01 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót