Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego przy ulicy Generała de Gaulle’a w Tychach.

Treść

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
GA.6733.21.2017
Tarnowskie Góry, dn. 2017-08-21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
zawiadamia się, że zostało wydane postanowienie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z dnia 4 sierpnia 2017 r. znak DDA-5.226.6344.17.SSP dokonane na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. de Gaulle’a w Tychach (działki nr 1260/32. 1253/32, 1177/32, 1135/32, 1344/32, 1254/32) oraz został zebrany materiał dowodowy.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w Wydziale Urbanistyki tutejszego Urzędu (Sienkiewicza 2. pokój nr 51, I piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-08-24
Data zakończenia obowiązywania 2017-09-07
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęz upoważnienia Burtmistrza Miasta - Beata Czarnecka - Zastępca Naczelnika Wydziału Urbanistyki
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-08-23
  1. 2017-08-23 11:24:40 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót