Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydadniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Hierowskiego (odcinek od ulicy Kopernika do alei Bielskiej) w Tychach

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam:
że została wydana decyzja nr 21/2017 z dnia 3 sierpnia 2017r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn:
„Budowa oświetlenia przy ul. Hierowskiego (odcinek od ul. Kopernika do al. Bielskiej) w Tychach na działkach nr 2969/50, 2970/50, 4985/50, 4986/50, 4987/50, 4988/50, 4989/50, 3416/50, 4716/50, 2975/50, 2967/50”
Inwestor: Gmina Miasta Tychy; al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-stu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, Że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji dotyczącej projektowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty wywieszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice, adres: 41-400 Mysłowice, Pl, Wolności 2.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-08-22
Data zakończenia obowiązywania 2017-09-05
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-08-21
  1. 2017-08-21 14:10:49 Łukaszek Grzegorz - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-08-21 14:10:26 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót