Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia ciągu pieszego między ulicą Mikołowską a liceum ogólnokształcącym imienia Norwida oraz siłowni plenerowej przy liceum ogólnokształcącym imienia Norwida w Tychach

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam:
że została wydana decyzja nr 18/2017 z dnia 4 sierpnia 2017r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn:
„Budowa oświetlenia ciągu pieszego między ul. Mikołowską a LO im. Norwida oraz siłowni plenerowej przy LO im. Norwida w Tychach na działkach nr 2706/20 i 2707/20.”
Inwestor: Gmina Miasta Tychy; al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-stu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji dotyczącej projektowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty wywieszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice. adres: 41-400 Mysłowice, Pl. Wolności 2.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-08-22
Data zakończenia obowiązywania 2017-09-05
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-08-21
  1. 2017-08-21 13:57:13 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót