Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. „TYC0016H”, na parcelach nr: 1950/128, 2410/128, położonych przy ul. Sikorskiego 69 w Tychach

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiamże została wydana decyzja nr 47/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. „TYC0016H”, na parcelach nr: 1950/128, 2410/128, położonych przy ul. Sikorskiego 69 w Tychach.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treści w/w decyzji, znak sprawy GWP.6733.53.2016.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-08-17
Data zakończenia obowiązywania 2017-08-31
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2017-08-16
  1. 2017-08-17 10:19:15 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót