Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowa gazociągu w ramach zadania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Tychach ulica Kwiatów”

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 46/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:
Budowa gazociągu w ramach zadania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Tychach ulica Kwiatów”, na parcelach nr: 111, 180, 176.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji, znak sprawy GWP.6733.55.2017.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-08-03
Data zakończenia obowiązywania 2017-08-17
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-08-02
  1. 2017-08-02 13:30:59 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót