Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Sikorskiego 69 w Tychach

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że wydano postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. „TYC0016H”, na parcelach nr: 1950/128, 2410/128, położonych przy ul. Sikorskiego 69 w Tychach.
Akta przedmiotowej sprawy o sygnaturze GWP.6733.53.2016.GŁ znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-08-02
Data zakończenia obowiązywania 2017-08-16
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-08-02
  1. 2017-08-02 08:58:38 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót