Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie odbudowy i przebudowy obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie miejscowości Bieruń Stary

Treść

Wojewoda Śląski
Obwieszczenie
nr IFXIII.7820.41.2017 z dnia 19 lipca 2017 r.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1377 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. 2017 poz. 1257) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Ślusarczyk - Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn..
„Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie m. Bieruń Stary w km 1+900 - 4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ul. Turyńskiej)"
Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek:
Gmina Miasta Bieruń, obręb 0002 Bieruń Stary: 595/109, 168/2, 263/90, 334/256, 858/108. 784/66, 57, 58, 311/50, 603/145, 145/6, 312/48, 151/48, 128/9, 605/145, 609/144, 786/67. 10, 112/47, 129/63, 254188, 272/43, 513158, 255/54, 503/108, 611/144, 114/48, 154/48, 515/57, 172/67, 148/48, 77, 39/17, 282/62, 130/2, 134/9, 251152, 302/63, 212/63, 214/63, 147/48, 210/63, 80/52, 607/145, 103/33, 152/48, 150/48, 94/20, 96/21, 258/43, 271/43, 265/54, 155/48, 240/48, 136/29, 110/41, 84/56, 402/144, 156/91, 403/144, 102/33, 138/63, 149/48, 313/48, 144/86, 515/1 i, 139/32, 219/63, 257/43, 129/2, 153/48, 291/48, 166/1, 296/54, 104/36, 5, 253/53, 255/43, 225/64, 859/108, 81/53, 101/32, 250/72, 132/40, 106/37, 259/62, 283/257, 69120, 207/63, 216/63, 59, 6, 11, 12, 15, 16, 56, 68, 82/53, 83/42, 83/56, 90/19, 91/19, 92/19, 93/19, 95/20, 97/21, 99/29, 105/36, 107/37, 109/40, 111/41, 113/47. 115/48, 117/53, 147/11, 149/6, 174/9, 176/12, 178/12, 180/17, 182/18, 184/23, 186/24, 188/29, 190/30, 192/38, 194/42, 196/42, 198/42, 200/63, 203/63, 209/63, 211/63, 213/63, 215/63, 217/63, 227/48, 229/48, 231/48, 233/48, 235/48, 237/48, 239/48, 251/46, 253/88, 257/55, 259/57, 261/58, 263/78, 265/59, 292/59, 505/67, 507/67, 509/67, 511/66, 597/145, 599/145, 601/145, 785/116, 787/109, 249/72, 249/51, 246/48, 267/76, 268/76, 202/63, 205/63, 221/66, 223/64, 247/48, 295/54, 400/144, 401/144, 457/257, 155/91, 308/50, 283152, 262/58, 308/78, 266/59, 77, 58, 304/64, 86/19, 611/144, 457/257. Gmina Tychy, obręb 003 Jaroszowice: 827/145
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami spraw w powiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, pok. 524 (IV piętro) w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania w godz. 9:00 – 14:00. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-08-02
Data zakończenia obowiązywania 2017-08-16
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęz upoważnienia Wojewody Śląskiego - Joanna Lanczek, Kierownik Oddziału
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-08-01
  1. 2017-08-01 15:09:35 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót