Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku w Tychach ulica Wiejska 42"

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 45/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:
Budowa gazociągu w ramach zadania: „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku w Tychach ul. Wiejska 42”, na parcelach nr: 1510/16, 162/17, 200/25.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji, znak sprawy GWP.6733.50.2017.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-08-01
Data zakończenia obowiązywania 2017-08-15
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-07-31
  1. 2017-07-31 08:49:57 Łukaszek Grzegorz - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-07-31 08:49:38 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót