Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia i montażu w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po dawnym ZEG w Tychach

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 9 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn.:
„Przeniesienie i montaż w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po dawnym ZEG w Tychach, na działkę nr 4807/43 przy al. Bielskej 100 w Tychach”
Inwestor: Gmina Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-stu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zgłaszać uwagi dotyczące wnioskowanej inwestycji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice, adres: 41-400 Mysłowice, Pl. Wolności 2.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-06-30
Data zakończenia obowiązywania 2017-07-14
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZ upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice - Waldemar Gandzel, Kierownik Zespołu Architektury w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-06-29
  1. 2017-06-29 09:29:50 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót