Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ulicy Hierowskiego (odcinek od ulicy Kopernika do alei Bielskiej) w Tychach

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn, zm.) informuję, iż w dniu 31 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn.:
„Budowa oświetlenia ul. Hierowskiego (odcinek od ul. Kopernika do al. Bielskiej) w Tychach na dziatkach nr 2969/50, 2970/50, 4985/50, 4986/50, 4987/50, 4988/50, 4989/50, 3416/50, 4716/50, 2975/50, 2967/50”
Inwestor: Gmina Miasta Tychy 43-100 Tychy AI. Niepodległości 49
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1950r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-stu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, Że mogą zgłaszać uwagi dotyczące wnioskowanej inwestycji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice, adres: 41-400 Mysłowice, Pl. Wolności 2.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-06-27
Data zakończenia obowiązywania 2017-07-11
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZ upoważnienia Prezydenta Miasta - Małgorzata Zygmunt, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-06-26
  1. 2017-06-26 13:43:59 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót