Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Tychach

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam: że została wydana decyzja nr 14/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa oświetlenia przy ul. Jodłowej w Tychach na działkach nr 254, 976/270, 975/270” Inwestor: Gmina Miasta Tychy; al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn, zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-stu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji dotyczącej projektowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty wywieszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice, adres: 41-400 Mysłowice, Pl. Wolności 2

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-06-27
Data zakończenia obowiązywania 2017-07-11
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZ upoważnienia Prezydenta Miasta - Waldemar Gandzel, Kierownik Zespołu Architektury w Wydziale Architektury i Budownictwa
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-06-26
  1. 2017-06-26 13:39:51 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót