Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wydaniu decyzji w sprawie budowy 1 punktu świetlnego przy ulicy Grunwaldzkiej (przy bloku ulica Generała De Gaulle’a 49) w Tychach

Treść

Burmistrz Miasta Bierunia
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń
Bieruń, dnia 19 czerwca 2017 r.
GN.6733.4.2017.KW
Obwieszczenie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz w związku z wydanym Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO-UL/426/219/4700/17/RS z dnia 22 marca 2017 r., wyłączającym Prezydenta Miasta Tychy z postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz wnioskiem z dnia Pana Andrzeja Dziuby – Prezydenta Miasta Tychy reprezentującego Gminę Miasta Tychy z dnia 14 kwietnia 2017 r. zawiadamiam o wydaniu w dniu 19 czerwca 2017 r. decyzji nr GN.6733.4.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
„Budowa 1 punktu świetlnego” przy ul. Grunwaldzkiej (przy bloku ul. Gen. De Gaulle’a 49) – działki nr 978/32, 943/32, 1255/32 (obręb Paprocany, k.m. 1), 43-100 Tychy
Akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (segment A, II piętro, pokój nr 17), w godzinach pracy tut. Urzędu; telefon (32) 324-24-25

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-06-27
Data zakończenia obowiązywania 2017-07-11
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZ upoważnienia Burmistrza - Sebastian Macioł, Zastępca Burmistrza
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-06-26
  1. 2017-06-26 13:22:15 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót