Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ciągu pieszego między ulicą Mikołowska a liceum ogólnokształcącym imienia Norwida oraz siłowni plenerowej liceum ogólnokształcącym imienia Norwida w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 31 maja 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn.:
„Budowa oświetlenia ciągu pieszego między ul. Mikołowska a LO im. Norwida oraz siłowni plenerowej przy LO im. Norwida w Tychach na działkach nr 2706/20 i 2707/20”
Inwestor: Gmina Miasta Tychy 43-100 Tychy Al. Niepodległości 49
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-stu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zgłaszać uwagi dotyczące wnioskowanej inwestycji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice, adres: 41-400 Mysłowice, Pl. Wolności 2.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-06-12
Data zakończenia obowiązywania 2017-06-26
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-06-09
  1. 2017-06-09 15:10:48 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót