Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wydaniu decyzji w sprawie adaptacji obiektu sportowego przy ulicy Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Treść

Burmistrz Miasta Bierunia
Obwieszczenie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. oaz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 11 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz w związku z wydanym Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr UL/426/130/2179/17/R5 z dnia 28 lutego 2017 r., wyłączającym Prezydenta Miasta Tychy z postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz wnioskiem z dnia Pana Andrzeja Dziuby – Prezydenta Miasta Tychy reprezentującego GMINĘ MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2017 r. i jego uzupełnieniem z dnia 4 kwietnia 2017 r. zawiadamiam o wydaniu w dniu 26 maja 2017 r. decyzji nr GN.6733.3.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
„Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej PZPN” – działki nr 1457/64, 1460/64, 1101/64, 1459/64, 1433/64 (obręb Tychy, k.m. 4) ul. Andresa 22, 43-100 Tychy
Akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (segment A, II piętro, pokój nr 17), w godzinach pracy tut. Urzędu; telefon (032) 324-24-25.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-06-07
Data zakończenia obowiązywania 2017-06-21
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKatarzyna Wilk - Urząd Miasta Bierunia
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-06-07
  1. 2017-06-07 08:06:58 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót