Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w rozbudowy sieci gazowej z przyłączem w Tychach przy ulicy Krokusów do budynku mieszkalnego.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 26/2017 z dnia 30 maja 2017 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:
Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem w Tychach przy ul. Krokusów do budynku mieszkalnego, na parcelach nr: 2197/78, 1969/35, 564/35, 1914/76, 1423/37, 1916/75, 1918/74, 1924/39, 1920/74, 1926/39, 1922/74, 2370/39.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji, znak sprawy GWP.6733.29.2017.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-06-07
Data zakończenia obowiązywania 2017-06-21
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-06-06
  1. 2017-06-06 11:17:36 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót