Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Tychach ulica Jarzębinowa”.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 29/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:
Budowa gazociągu w ramach zadania: „Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Tychach ul. Jarzębinowa”, na parcelach nr: 652/122, 121, 172, 420/180.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji, znak sprawy GWP.6733.31.2017.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-06-05
Data zakończenia obowiązywania 2017-06-19
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-06-02
  1. 2017-06-02 12:34:48 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót