Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji w sprawie budowy doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Serdecznej 42 w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości:
w dniu 17 listopada 2016 roku w publicznym dostępnym wykazie znajdującym się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach (parter budynku przy ul. Plac Wolności 2) została umieszczona decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr AB-I.6733.44.2016.ABS
polegająca na „Budowie doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Serdecznej 42 w Tychach na działkach nr 538/34 i 647/23”.
Inwestor: Gmina Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, a także wnosić (na piśmie) ewentualne uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty wywieszenia – do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice na adres Mysłowice, Pl. Wolności 2.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2016-11-29
Data zakończenia obowiązywania 2016-12-13
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2016-11-28
  1. 2016-11-28 11:08:54 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót