Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicy Rymarskiej i Ułańskiej w Tychach.

Treść

Burmistrz Miasta Bierunia
Obwieszczenie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO-UL/426/308/11174/2016/PS z dnia 25 lipca 2016 r., wyłączającym Prezydenta Miasta Tychy z postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamiam o wydaniu w dniu 8 listopada 2016 r. decyzji nr GN.6733.13.2016.KW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.
„Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej
- działki nr 725/113, 746/113, 478/33, 480/33, 475/33, 482/33, 483/33, 454/102 (obręb Jaroszowice, k.m. 4) ul. Rymarska, Tychy
Akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (segment A, II piętro, pokój nr 17), w godzinach pracy tut. Urzędu; telefon (032) 324-24-25.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2016-11-29
Data zakończenia obowiązywania 2016-12-13
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2016-11-28
  1. 2016-11-28 09:53:52 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót