Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie budowy sieci wodociągowej dla rejonu budynków numer 62, 64 i 65 przy ulicy Bieruńskiej w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 54/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję Nr 29/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego p.n.:
Budowa sieci wodociągowej dla rejonu budynków nr 62, 64 i 65 przy ul. Bieruńskiej w Tychach, na parcelach nr: 303, 2882/248, 2880/247, 516, 2873/396, 2876/403, 2878/405, 2874/396, 1416/454, 393/115, 394/115, 2871/404, 3746/404.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji, znak sprawy GWP.6733.29.2016.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2016-11-14
Data zakończenia obowiązywania 2016-11-28
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2016-11-10
  1. 2016-11-10 13:28:59 Łukaszek Grzegorz - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-11-10 13:28:05 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót