Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przepompownią ścieków w rejonie ulicy Budowlanych w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że na wniosek Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. ul. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy; w dniu 17.10.2016 została wydana decyzja nr RAN0.6733.14.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przepompownią ścieków w rejonie ul. Budowlanych
Inwestycja planowana jest na działkach ozn. nr geod.: 1081/22, 1080/22, 1289/90, 666/57, 669/57, 670/57, 671/57, 1456/22, 1458/22 położonych w rejonie ul. Budowlanych w Tychach.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2016-11-04
Data zakończenia obowiązywania 2016-11-18
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2016-11-03
  1. 2016-11-03 10:51:20 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót