Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
sierpień 2023
1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy i budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na sieć w technologii rur preizolowanych przy alei Niepodległości, ulicach Edukacji, Ejsmonda, Elfów, Estetycznej, Edisona, Grota-Roweckiego w Tychach.
2
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy budynku bloku łóżkowego o schody zewnętrzne i podnośnik dla niepełnosprawnych przy ulicy Edukacji w Tychach.
3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy budynku chorób zakaźnych i geriatrii o strefę wejścia, windę, zadaszenia dla karetek i o łącznik z głównym budynkiem szpitala oraz budowy drogi pożarowej (zmiana przebiegu) przy ulicy Edukacji w Tychach
4
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 27 czerwca 2023 r., nr 3/2023/ullk, znak sprawy: IFXIII.747.54.2022.
5
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy i budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na sieć w technologii rur preizolowanych przy ulicy Przemysłowej, Urbanowickiej i Serdecznej w Tychach.
6
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na sieć w technologii rur preizolowanych przy ulicy Piłsudskiego w Tychach
7

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.22.2023 ws. wszczęcia postępowania na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, działającego przez pełnomicnika, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 3/2012 z 20 lutego 2012 roku znak IF/XIII/5340/46/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 44 w Tychach - rejon odcinka Turyńskiego 80 (droga krajowa)

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci oświetleniowej w ramach zadania: „Doświetlenie podwórka przy ulicy Edukacji 52-54 w Tychach”.

9

Obwieszczenie ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej w Tychach wraz z rozbudową układu drogowego"

Powrót